Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Από το Δημοτικό Σχολείο Γραβούνας –Γέροντα -Ζαρκαδιάς -Πέρνης  ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023 αρχίζουν στις 1/3/2022 και τελειώνουν στις 20/3/2022.

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το έτος 2016.

Για την εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο απαιτούνται:

Ø Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

(Θα αναζητηθεί από τον  Διευθυντή του Σχολείου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  Myschool  του ΥΠΠΕΘ)

* Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα δικαιολογητικά εγγραφής αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Ø Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Ø Ατομικό Δελτίο Υγείας του Παιδιού (Α.Δ.Υ.Μ.)

(Θα δοθεί από τον Διευθυντή στον γονέα –κηδεμόνα )

Ø Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

Ø Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

(διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή)

Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών.

Παρακαλούνται οι γονείς πριν προσέλθουν στο σχολείο, να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2591041241 για να οριστεί η ημέρα και ώρα που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο  Δημοτικό Σχολείο  τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΓΕΡΟΝΤΑ-ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου