Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ κλείνουν τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για δύο εβδομάδες, από την Τρίτη 16 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 29 Μαρτίου.

Τα μαθήματα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνονται  μέσω της Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  ( ψηφιακή πλατφόρμα Cisco Webex Meetings 14:10 έως 17:20).

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Δράσεις για την πρόληψη φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

 

Στα πλαίσια της δράσης  για την πρόληψη φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού οι μαθητές της Τρίτης Τάξης, με φαντασία και την επιθυμία έκφρασης απέναντι στο Σχολικό εκφοβισμό, έδωσαν «ψυχή» σε 21 έργα ζωγραφικής .


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Τρίτη 16/03/21, θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου του Β΄Τριμήνου στους μαθητές, εντύπως εσώκλειστους σε φακέλους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τους παραδώσουν στους γονείς-κηδεμόνες τους.

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στο σχολείο μας


Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021,  στο σχολείο μας, θα υλοποιηθούν βιωματικές δράσεις  με θέμα: Η βία και  ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στο σχολείο μας

Σκοπός των δράσεων είναι οι μαθητές:                             

Να αναγνωρίζουν τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού και της βίας και να τις αποφεύγουν.

Να μην παραμένουν απλοί παρατηρητές τέτοιων φαινομένων ενισχύοντας έτσι την εμφάνισή τους, αλλά  να επεμβαίνουν και να τα καταπολεμούν με το σωστό τρόπο.

Να εντοπίζουν τις αιτίες που αναγκάζουν τα παιδιά να δράσουν είτε ως θύματα είτε ως θύτες και να τις καταπολεμούν.

Να οργανώνουν δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας, ώστε να μην εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα στο σχολείο μας και να αποτρέπονται οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.