Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ


Δ.Σ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΓΕΡΟΝΤΑ-ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡΝΗΣ                                            

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
     Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, τελευταία ημέρα, σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017 δεν γίνονται  μαθήματα. Οι μαθητές θα έρθουν κανονικά στο σχολείο και θα σχολάσουν στις 9:30 .
Στα υποτμήματα της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2020 θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις από Α έως Ε .
Οι Τίτλοι Σπουδών της ΣΤ΄ τάξης θα αποσταλούν στο 1ο   Γυμνάσιο Χρυσούπολης. Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα πάρουν ως αναμνηστικό- ενθύμιο αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών τους.
Στα υποτμήματα της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2020  θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου για τις Α΄ έως Ε΄ τάξεις και αντίγραφα του Τίτλου Σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, με το πέρας των μαθημάτων στις 13:15.
    Επομένως την Πέμπτη 25/6/2020 τα παιδιά σχολάνε στις 13.15 και την Παρασκευή26/6/2020  στις 9.30.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ


Δ. Σ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΓΕΡΟΝΤΑ-ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την Φ.7/ΦΜ/73996/Δ1/16-6-20 δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2020-2021 στο Δημοτικό Σχολείο.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Για όλες τις τάξεις( από την Α΄ μέχρι και την ΣΤ΄) του δημοτικού σχολείου το υποχρεωτικό πρόγραμμα αρχίζει από 08:00 και τελειώνει στις 13:15. ( υποδοχή μαθητών , 6 διδακτικές ώρες και διαλείμματα).
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας. β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
ΠΡΟΣΟΧΗ :  Οι αιτήσεις για το ολοήμερο πρόγραμμα μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής( βεβαιώσεις εργασίας από τον φορέα εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ) πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση του σχολείου  μέχρι 22/6/2020
  Αίτηση χωρίς δικαιολογητικά εγγραφής( βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων) δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2020, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου για το 2020-2021 έχει ως εξής:
13:15– 13:20     5 ́        Διάλειμμα
13:20 -14:00      40 ́      1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος : Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής
14:00 – 14:15    15 ́       Διάλειμμα
 14:15 – 15:00    45 ́       2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15.15     15 ́       Διάλειμμα
15.15 – 16:00   45΄ ́   3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ : Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων  και φυσικά με τη λήξη του Ολοήμερου προγράμματος στις 16:00.
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ : Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.          Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών  (07:00- 08:00) για σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια μέχρι και 8/θέσια είναι 7 μαθητές.
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ διατίθεται στο σχολείο και υπάρχει και στο διαδίκτυο.
Από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

OΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, αγαπητά μας παιδιά,
σας ανακοινώνουμε ότι, από τη Δευτέρα 1/6/2020, ανοίγουν και πάλι τα Δημοτικά Σχολεία. Σύμφωνα με τις σχετικούς Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1)  Οι μαθητές όλων των τάξεων χωρίζονται σε δύο (2) Τμήματα και θα προσέρχονται στο σχολείο διαφορετικές ημέρες. Οι μαθητές του πρώτου (1ου) Τμήματος κάθε τάξης θα προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα 1/6/2020 ενώ του δεύτερου (2ου) Τμήματος την Τρίτη 2/6/2020.
2) Όσοι μαθητές ανήκουν σε "ευπαθείς υγειονομικά ομάδες πληθυσμού" ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Επίσης, συνιστάται να μην προσέλθουν στο σχολείο και οι μαθητές στις οικογένειες των οποίων υπάρχει άτομο που ανήκει σε "ευπαθείς υγειονομικά ομάδες πληθυσμού". Απουσίες από τα μαθήματα ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ.
3) Όσοι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο θα τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και τους κανόνες κοινωνικών αποστάσεων τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
4) Όσοι μαθητές προσέλθουν στο σχολείο θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες κοινωνικών αποστάσεων με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, με άτομα άνω των 65 ετών και με άτομα που ανήκουν σε "ευπαθείς υγειονομικά ομάδες πληθυσμού".
5) Όσοι μαθητές προσέλθουν στο σχολείο θα πρέπει να έχουν μαζί τους: ατομικό μπουκάλι με νερό, χαρτομάντιλα μιας χρήσεως, αντισηπτικά μαντιλάκια ή αντισηπτικό διάλυμα.
6) Οι μαθητές που θα επιβιβάζονται στο "Μαθητικό Λεωφορείο" θα κάθονται σε μια θέση και η διπλανή θέση θα παραμένει κενή.
7) Όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να φορούν ατομική μάσκα προστασίας τόσο μέσα στο λεωφορείο όσο και στο σχολείο.
8) Οι ώρες πραγματοποίησης των δρομολογίων του "Μαθητικού Λεωφορείου" και των Μαθημάτων στο Σχολείο παραμένουν οι ίδιες όπως ίσχυαν και πριν από την αναστολή λειτουργίας των Σχολείων.
9) Αν υπάρξει διαπιστωμένο κρούσμα κορονοϊού COVID-19 στο παιδί σας ή στην οικογένειά σας, θα πρέπει, άμεσα, να ενημερώσετε τον Διευθυντή του σχολείου.
10) Όλα τα φετινά βιβλία μαθημάτων θα πρέπει να τα διακρατήσετε, γιατί θα αξιοποιηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021. Σας υπενθυμίζουμε ότι ΔΕΝ προβλέπεται αντικατάσταση/αναπλήρωση βιβλίων 2019-2020 σε περίπτωση απώλειας αυτών από τους μαθητές.