Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Το πρόγραμμα της Unicef συνεχίζεται

         .....και να ' μαστε!! Η Γ΄και η Δ΄τάξη που υλοποίησαν το πρόγραμμα της UNICEF με το δίπλωμά τους.1 σχόλιο: