Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

Τα πεμπτάκια ερευνούν...

Η Ε΄τάξη στα πλαίσια της γλωσσικής ενότητας  <<Τηλεόραση>>, πραγματοποίησε μια μικρή έρευνα στους μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου. Η έρευνα αφορούσε στις συνήθειες, στις απόψεις και στις προτιμήσεις τους σχετικά με την τηλεόραση και τα προγράμματα που παρακολουθούν. Ακολουθεί η παρουσίαση της έρευνας και τα συμπεράσματα των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου