Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Δικαιούχοι είναι όσοι στο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης αναφέρεται τόσο το συνολικό όσο και το τεκμαρτό εισόδημα. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο είναι άνω των 3.000 €, τότε ο φορολογούμενος δεν είναι δικαιούχος.
Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο μαθητής.  Σε περίπτωση που οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο μαθητής, γεγονός που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας. Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, σε περίπτωση διάζευξης, επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατάσταση αυτή καθώς και την επιμέλεια των παιδιών.
Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω των σχολικών μονάδων που φοίτησαν οι  μαθητές κατά το σχολικό έτος 2014-15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου