Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη


        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                               
Από το Δημοτικό Σχολείο Γραβούνας-Γέροντα-Ζαρκαδιάς-Πέρνης  ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020 αρχίζουν στις 6/5/2019 και τελειώνουν στις 20/5/2019.
            Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το έτος 2013

Για την εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο απαιτούνται:

Ø Αίτηση εγγραφής – υπεύθυνη δήλωση ( Χορηγείται από το Δημοτικό Σχολείο)

Ø Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού  (Θα αναζητηθεί από τον Διευθυντή του Σχολείου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  Myschool  του ΥΠΠΕΘ)
* Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα δικαιολογητικά εγγραφής αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.


Ø Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Ø Ατομικό Δελτίο Υγείας του Παιδιού (Α.Δ.Υ.Μ.)
(Θα δοθεί από τον Διευθυντή του Σχολείου στον γονέα –κηδεμόνα και θα το προσκομίσετε μέχρι αρχές του Σεπτέμβρη  2019 ούτως ώστε να διευκολύνονται χρονικά και οι γονείς και οι γιατροί για την συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Παιδιού (Α.Δ.Υ.Μ.)

Ø Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του νηπίου.(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κ.λ.π.)

Ø Βεβαίωση Φοίτησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου
Ø ( Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείου)

Ø Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου
( Το Πιστοποιητικό Φοίτησης εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο στις 14/6/2019 και θα διαβιβαστεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή ή της μαθήτριας.)


Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών.


Οι εγγραφές θα γίνονται στο Δημοτικό Σχολείο τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου