Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

«Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!» «Play your part for a better internet!»

Την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016, εορτάστηκε στο σχολείο μας  η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Οι τάξεις που συμμετείχαν ήταν η Δ΄, η Ε΄ και η ΣΤ΄. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες (η κάθε ομάδα αποτελούνταν από μαθητές και των τριών τάξεων). Σύμφωνα με τις δραστηριότητες κάθε ομάδα διάλεξε το όνομα της  α) Google search β) password γ) εφευρέτες της τεχνολογίας. Αξιοποιήθηκε το υλικό που απέστειλε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Στόχος της κάθε ομάδας ήταν να περάσει από τις τρεις διαφορετικές Αίθουσες Δραστηριοτήτων. Την Αίθουσα Σκέψης στην οποία οι μαθητές απαντούσαν στις καρτέλες- ερωτήσεις και μετά από συζήτηση κατέληγαν στην ορθή απάντηση. Την Αίθουσα προβολής στην οποία οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο. Τέλος την Αίθουσα ζωγραφικής στην οποία οι μαθητές αποτύπωσαν καλλιτεχνικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.

                           


       
                                                                    
                       
                                 
                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου